Porezi: odbitaka na sadržaj djeteta

Vi ćete dobiti odbitak za uzdržavanje na djecu mlađu od osamnaest godina koja ne živi s vamaOn zahtijeva pisani ugovor o plaćanju alimentacije uzdržavanje između dvije strane ili državne uprave. dvadeset sedam, tako na primjer, ako platite.

KR. u prilog dijete, da će vas spasiti oko KR. u porez Morate koristiti broj socijalnog osiguranja djeteta.

Vaše dijete nemaju danski PPC broj, morate navesti ime, adresu i državu. Ako vaše dijete dobiva više nego normalbidraget, dijete oporezuje u dijelu koji prelazi normalbidraget. Iznos se izračunava automatski na zahtjev djeteta, ako ste izvijestio je broj socijalnog osiguranja djeteta.

Možete dobiti olakšice za doprinose plaćate u vezi s krstom ili potvrdu vaše dijete.

Morate biti u stanju pokazati da je vaš obrok je otišao na troškove nastale u vezi s krstom ili u vrijeme potvrde. U vezi sa Krštenja vašeg djeteta ne oporezuje, i ako je doprinos ne prelazi mjesečni normalbidrag. U vezi s potvrdom vaše dijete ne oporezuje, i ako je doprinos ne prelazi tri mjeseca normalbidrag. Živjeti dijete na smjenu pred vama, smatrati da je dijete ostao s roditeljima, pravni adresa dijete.

Ima pisanu suglasnost platiti alimentaciju ne živi s vama, možete dobiti povlastice.

Ovo se primjenjuje čak ako se plaćanje vrši putem potpunog ili djelomičnog offset protiv iznos plaća drugi.